Türkiye Firma Rehberi

Canlılık gösteren bilcümle firmaların dal ve kategorik olarak bir arada toplandığı çatıdır. Türkiye’nin küsurat popülasyon örgüsına koşut olarak açılan pres sayısı da artmaktadır. Küsurat pres sayısına bakarak bile işlemletmeler arası rakiplik çok ağır olmaktadır. Görüşmeçilerin küsurat gereksinimlerinı karşılık olmak ve ağır rakiplik havaından yararlanmaları ihtiyacına şirket rehberleri yanıt vermektedir. Görüşmeçilerin sokak sokak, ana yol ana yol gezmelerine lüzumlu kalmadan istedikleri …